Scroll to top

Normes de l'Associació

CASCAVELLS – NORMES BASIQUES

L’associació estableix com “ACTIVITATS ANUALS” des del primer dilluns de SETEMBRE a l’últim divendres de JULIOL.

Es imprescindible realitzar les activitats amb l’equipament adequat i amb el cabell recollit en monyo a ballet (cua a fit,jazz…),i sense pèls que caiguin a la cara (utilitzant turbant en aquests casos)

NO ES PODRA ACCEDIR a l’activitat passats 10 MINUTS del seu inici, per tal respectar als companys i monitors.

HORARIS:

Es faran activitats en dos horaris:

ESPECIAL VACANCES ESCOLARS a Setmana Santa i juliol, i NORMAL de Setembre a l’ultim divendres de Juny.

INSCRIPCIO:

Es fara efectiva a Secretaria o per transferencia al compte bancari de l’associació.

En el moment en que l’associació rebi la inscripció, es podran iniciar les activitats.

Els socis de VILAFRANCA TINDRAN MATRICULA ANUAL i poden fer activitats a Sant Sadurni amb la mateixa matrícula

QUOTES MENSUALS:

Tots els socis tenen una quota mensual de SETEMBRE a JULIOL (Al AGOST una quota de manteniment de 15€).

Quotes per rebut bancari es passaran el dia 3 del mes actiu. En cas de devolució es cobraran 10€ per les despeses.

En cas de fer-ho en efectiu, s’abonaran entre l’1 i el 10 del mes actiu.

A partir del dia 11 del mes en actiu, en cas de no fer-se efectiva, es cobraren 5€ extres per demora.

BAIXA PERMANENT O TEMPORAL:

En cas de baixa permanent, s’haurà d’avisar a la associació abans del dia 25 del mes en actiu, perdent la inscripció.

En cas de baixa temporal, s’haurà d’avisar a la associació abans del dia 25 del mes en actiu, i s’aplicarà la “QUOTA MENSUAL DE MANTENIMENT” (15€)

TANCAMENT PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

S’estableix una “QUOTA SOLIDÀRIA” de 30 € amb la qual podrà realitzar la totalitat de les CLASSES ONLINE.

En cas de no interessar aquestes classes, s’aplicarà la “QUOTA MENSUAL DE MANTENIMENT” o “BAIXA PERMANENT” i s’avisarà direcció amb antelació

ACTIVITATS ANULADES:

Si l’associació ha de suspendre una activitat, per una actuació o similar, s’enten que NO és recuperable.

En cas de ser per altres situacions, (excepte per CAUSA DE FORÇA MAJOR (veure apartat anterior)), es designarà un altre dia o activitat per tal de recuperar-la.

En cas que a una activitat només ni acudeixí un soci, l’associació pot suspendre l’activitat i oferir un altra a canvi.

VACANCES i FESTIUS:

L’associació Només tancara els dies festius generals. Obert en Festius locals (ja que hi ha socis d’arreu)

Tancat del 23 de desembre fins el 7 de gener; Agost es realitzaran treballs de preparació de les activitats anuals/inscripcions.

DADES PERSONALS I DRETS D’IMATGE:

Els participants a festivals, actuacions, classes obertes o similars, concedeixen els drets d’imatge a Cascavells, assumint també que els assistents a aquests actes poden fer fotos i videos.

Les dades personals no es cediran a altres empreses i només s’utilitzaran per promocions d’activitats de Cascavells

Projecte Educatiu PDF